III Konkurs (JTC2021)

18.12.2020

Termin składania: 16.02.2021

Kurs Euro 4,4354 PLN

Treść ogłoszenia o konkursie:

Szanowni Państwo,

Informujemy, że 16 grudnia 2020 r. uruchomiono III międzynarodowy konkurs, organizowany w ramach programu EJP RD. Konkurs obejmuje finansowanie badań z zakresu chorób rzadkich.

Szczegółowe informacje o konkursie¹:

Nazwa konkursu

 

 

Social sciences and Humanities Research to improve health care implementation and everyday life of people living with a rare disease

 

Temat konkursu

Choroby rzadkie

Zakres konkursu

(skrót)

 

Research proposals should cover at least one of the following areas

 • Health & social care services research to improve patient and familial/household health outcomes
 • Economic Impact of Rare diseases
 • Psychological and Social Impact of Rare diseases
 • Studies addressing the impact/burden of the delay in diagnosis and of the lack of therapeutic intervention
 • e-Health in rare diseases: Use of innovative technology systems for care practices in health and social services
 • Development and enhancement of health outcomes research methods in rare diseases
 • Effects of pandemic crisis and the global outbreak alert and response on the rare disease field, and the emergence of innovative care pathways in this regard

See details on subtopics for each above mentioned area in Annex 1*.

Other research topics are possible as long as they focus on SSH research and are not in the excluded topics list*.

 

*Annex 1 oraz lista tematów wykluczonych jest dostępna w treści regulaminu konkursu (Call Text)

 

Kraje/partnerzy biorący udział
w konkursie

 
 • Austrian Science Fund (FWF), Austria
 • Research Foundation Flanders (FWO), Belgium, Flanders
 • Fund for Scientific Research - FNRS (F.R.S.-FNRS), Belgium, French-speaking
 • community
 • Canadian Institutes of Health Research – Institute of Genetics (CIHR-IG),
 • Canada
 • Ministry of Social Affairs (MOSAE), Estonia
 • French National Research Agency (ANR), France
 • German Ministry of Education and Research (BMBF), Germany
 • National Research, Development and Innovation Office (NKFIH), Hungary
 • Chief Scientist Office of the Ministry of Health (CSO-MOH), Israel
 • Italian Ministry of Health (MoH-IT), Italy
 • Tuscany Region (RT/TuscReg), Tuscany (Italy)
 • Research Council of Lithuania (LMT), Lithuania
 • National Research Fund (FNR), Luxembourg
 • National Centre for Research and Development (NCBR), Poland
 • Slovak Academy of Sciences (SAS), Slovakia
 • National Institute of Health Carlos III (ISCIII), Spain
 • Swiss National Science Foundation (SNSF), Switzerland
 • The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK), Turkey
 • The French National Institute of Health and Medical Research (INSERM), France (will provide dedicated funding only to Patient Advocacy Organisations).
 

Wnioskodawcy

Organizacje badawcze i przedsiębiorcy

 

Data otwarcia naboru wniosków

 

Najpóźniej w drugim tygodniu stycznia 2021 r.

 

Data zamknięcia naboru wniosków[1]

16 lutego 2021 r.

 

Nabór wniosków

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie ptoutline.eu/app/ejprd21

 

Opis procedury konkursowej

Opis procedury konkursowej jest dostępny formie skróconej na stronie https://www.ejprarediseases.org/index.php/announcement-jtc2021/ oraz w wersji szczegółowej w regulaminie konkursu (Call text)

 

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

IV kwartał 2021 r.

 

Uwaga!

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). Na tej podstawie Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

 

 

Budżet NCBR

 

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 EUR, przy czym maksymalny budżet pojedynczego projektu nie może przekroczyć 200 000 EUR, niezależnie od liczby partnerów z Polski w tym projekcie.

 

W przypadku udziału dwóch partnerów z Polski w jednym projekcie wykonawcy powinni przygotować dodatkową, wewnętrzną umowę konsorcjum. Dokument ten nie ma wpływu na relacje z parterami z zagranicy, ani na członkostwo w konsorcjum międzynarodowym. Jest formalnym usprawnieniem współpracy z NCBR.

 

Kurs euro

 

1 EUR = 4,4354 PLN (z dnia otwarcia konkursu wg. EBC)

 

Status prawny konkursu

 
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DzU z 2020 r. poz. 85, ze zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (DzU z 2020 r. poz. 1861).
 •  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2020 r., poz. 1456
 

Szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: www.euronanomed.net 

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:

Marcin Chmielewski

22 39 07 109

marcin.chmielewski-at-ncbr.gov.pl

Dział Współpracy Międzynarodowej

 

Sekretariat międzynarodowy:

 

Joint Call Secretariat (FFRD, France)

 

Diana Désir-Parseille

diana.desir-parseille-at-fondation-maladiesrares.com

JTC2021-at-ejprarediseases.org

+33 (0) 1 58 14 22 81

 

Laura Benkemoun

JTC2021-at-ejprarediseases.org

 

Strona internetowa programu

www.ejprarediseases.org

Materiały do pobrania:
Regulamin konkursu – Call text
Regulacje krajowe - Guidelines for applicants
Wzór wniosku międzynarodowego - pre-proposal
Przewodnik kosztów kwalifikowanych
Informacja dla wnioskodawców
Formularz ewaluacyjny, wersja dla jednostki naukowej
Formularz ewaluacyjny, wersja dla przedsiębiorcy
Sytuacja finansowa (tylko przedsiębiorcy)
Formularz pomocy publicznej (tylko przedsiębiorcy)
Zakres minimalny umowy konsorcjum krajowego (tylko w przypadku dwóch partnerów z Polski)

Wzór wniosku polskiego z załącznikami zostanie przesłany wykonawcom, którzy znajdą się na liście rankingowej projektów rekomendowanych do finasowania tuż po jej publikacji w IV kwartale 2021 roku.


[1] W przypadku dwuetapowego naboru wniosków należy dodać rubrykę z odpowiednią informacją