Inicjatywa CORNET - Otwarcie naboru wniosków w 30 konkursie

02.07.2020

Termin składania: 30.09.2020

Kurs Euro 4.4583 PLN

Treść ogłoszenia o konkursie:

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o otwarciu naboru wniosków w ramach 30. międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET.

Szczegółowe informacje o konkursie:

Nazwa konkursu

Inicjatywa CORNET

Temat konkursu

        -

Zakres konkursu

Badania na potrzeby konkretnych branż przemysłowych

Badania na potrzeby danej branży (ang. Collective Research) są badaniami przeprowadzanymi na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności mikro, małych i średnich (MŚP). Badania są inicjowane przez zrzeszenia branżowe przedsiębiorstw i przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego. Obejmują głównie prace rozwojowe.

Kraje/partnerzy biorący udział
w konkursie

Austria (FFG)

Belgia - Flandria (VLAIO)

Belgia - Walonia (SPW-DGO6)

Brazylia (EMBRAPII, FAPESP)

Czechy (MPO)

Holandia (NEA)

Japonia (NEDO)

Kanada – Quebec (MESI)

Niemcy (AiF, BMWi)

Peru (CIENCIACTIVA)

Polska (NCBR)

Szwajcaria (BFE)

Turcja (TUBITAK)

Data otwarcia naboru wniosków

01-07-2020 r.

Data zamknięcia naboru wniosków

30-09-2020 r. (12:00 pm CET)

 

Nabór wniosków

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się za pomocą systemu elektronicznego dostępnego na stronie internetowej: https://www.cornet.online/

Wniosek międzynarodowy składany jest przez lidera konsorcjum w imieniu międzynarodowego konsorcjum badawczego.

Data naboru wniosków krajowych

Równolegle do wniosku międzynarodowego, polski Wnioskodawca (zrzeszenie będące partnerem międzynarodowego konsorcjum badawczego) składa do NCBR wniosek krajowy o dofinansowanie projektu.

Termin składania wniosków krajowych w wersji elektronicznej upływa 30 września 2020 r. oraz w wersji papierowej 7 października 2020 r.

Za datę złożenia wniosku w wersji papierowej przyjmuje się datę stempla pocztowego bądź w przypadku osobistego doręczenia, datę zarejestrowania wpływu wniosku w kancelarii Centrum.

Wersję elektroniczną wniosku krajowego (skan w formacie PDF wypełnionego i podpisanego wniosku, tożsamego z wersją papierową) wraz z załącznikami (skany w formacie pdf) należy wysłać na adres: cornet-at-ncbr.gov.pl  

Wersję papierową wniosku krajowego należy kierować na adres:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Dział Współpracy Międzynarodowej

ul. Nowogrodzka 47a

00-695 Warszawa

Budżet NCBR

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 750 000 euro.

Kurs euro

Kurs EBC z dnia otwarcia konkursu, tj. 01.07.2020 r. – 4.4583 pln

Szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej.

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:

 

Dominika Mickiewicz

tel. +48 22 39 07 139

e-mail: dominika.mickiewicz-at-ncbr.gov.pl 
Dział Współpracy Międzynarodowej

Kontakt w sprawach finansowych:

Olga Kuczmarska

tel.:  + 48 22  45 67 533

e-mail: olga.kuczmarska-at-ncbr.gov.pl

Dział Finansowania Projektów

Kontakt w CORNET
(nazwa programu):

 

Sekretariat konkursu:

Felix Rotter

+49.221.37680.337

felix.rotter-at-aif.de

Strona internetowa programu

https://www.cornet.online/ 

Materiały do pobrania:

  1. Guidelines for Applicants CORNET 30th Call for proposals
  2. Zasady udziału polskich Wnioskodawców
  3. Wzór wniosku międzynarodowego
  4. Wzór wniosku krajowego o dofinansowanie projektu
  5. Informacja o sytuacji finansowej Wnioskodawcy
  6. Formularz ewaluacyjny (Wnioskodawca i Jednostka)
  7. Przewodnik kwalifikowalności kosztów