Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-CWD/20 „Centrum wiedzy o dostępności”

20.07.2020

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 20 lipca 2020 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych ogłasza konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-CWD/20 pt. Centrum Wiedzy o Dostępności, dotyczący utworzenia i wsparcia funkcjonowania centrum wiedzy o dostępności, jako jednostki wspierającej stosowanie i upowszechnianie zasad projektowania uniwersalnego w obszarze kształcenia na poziomie wyższym.

Nabór wniosków rusza 24 sierpnia 2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią ogłoszenia oraz regulaminem konkursu wraz z załącznikami.

Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy kierować do IP na adres poczty elektronicznej: cwod-at-ncbr.gov.pl