Ogłoszenie 4 konkursu w ramach Współpracy Polsko-Tureckiej

23.12.2019

Termin składania: 18.03.2020

Kurs Euro z dnia otwarcia konkursu, tj. z 23.12.2019 r. wg. EBC

Treść ogłoszenia o konkursie:

Szanowni Państwo,

informujemy, że 23 grudnia 2019 r. uruchomiono 4. konkurs, zorganizowany w ramach programu Współpraca Polska - Turcja.
Szczegółowe informacje o konkursie:

Nazwa konkursu

Współpraca Polska - Turcja 4. konkurs

Zakres konkursu

(skrót)

1. ICT - Information and Communication Technologies

2. Energy

3. Health

4. Food

Kraje/partnerzy biorący udział 
w konkursie

Polska - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

Turcja - Rada ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji (TÜBİTAK)

Data otwarcia naboru wniosków

17 stycznia 2020 r.

Data zamknięcia naboru wniosków

18 marca 2020 r. godz. 15:00 CET

Nabór wniosków

Nabór wniosków odbędzie się poprzez system elektroniczny. Link do systemu zostanie podany w dniu otwarcia naboru tj. 17 stycznia 2020 r. 

Budżet NCBR

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w 5 mln PLN;

Maksymalna kwota dofinansowania polskich partnerów w projekcie nie może przekroczyć 850 000 PLN.

Kurs euro

z dnia otwarcia konkursu, tj. z 23.12.2019 r. wg. EBC

Materiały do pobrania:

Call Text – 4th Call for Proposals Poland – Turkey
Zasady udziału polskich wnioskodawców w 4. konkursie wraz z załącznikami:
1. Zakres minimalny umowy konsorcjum
2. Przewodnik kwalifikowalności kosztów
3. Wniosek krajowy o dofinansowanie udziału polskich podmiotów w realizacji projektu międzynarodowego wraz z instrukcją wypełnienia oraz z załącznikami:
3a.Wzór CV
3b.Application Form - Polish-Turkish/Turkish-Polish 4th Call for Proposals

4. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o dofinansowanie projektu oraz złożenie których jest warunkiem zawarcia umowy o wykonanie i finansowanie projektu:
Załącznik nr 1 do wykazu - Oświadczenie woli
Załącznik nr 2 do wykazu - Informacja na potrzeby ewaluacji – przedsiębiorca
Załącznik nr 3 do wykazu - Informacja na potrzeby ewaluacji – jednostka naukowa
Załącznik nr 4 do wykazu - Oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych
Załącznik nr 5 do wykazu - Oświadczenie dot. kwestii bioetycznych
Załącznik nr 6 do wykazu - Oświadczenie współmałżonka - zgoda na zawarcie umowy o dofinansowanie
Załącznik nr 7 do wykazu - Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim
Załącznik nr 8 do wykazu - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych współmałżonka

5. Kryteria oceny formalnej (wstępnej) wniosku
6. Kryteria oceny merytorycznej wniosku

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:

 

Karolina Janczykowska

Tel.: 515 061 554, 22 39 07 293

e-mail: karolina.janczykowska-at-ncbr.gov.pl 

Dział Współpracy Międzynarodowej

Kontakt w sprawach finansowych:

Krystyna Kamińska

Tel.:  22 39 07 319

e-mail: krystyna.kaminska-at-ncbr.gov.pl 

Dział Finansowania Projektów

Kontakt w TUBITAK

 

Tel: + 90 312 298 1861

E-mail: uidb-at-tubitak.gov.tr