Ogłoszenie Konkursu nr 11/2020 Runda 1 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

17.09.2020

Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dniem 18.09.2020 r. ogłasza Konkurs Nr 11/2020 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Składanie wniosków, wyłącznie za pośrednictwem systemu elektronicznego, możliwe będzie dla Rundy 1 w dniach od 21.10.2020 r., od godz. 9.00 do 20.11.2020 r., do godz. 16.00, pod adresem https://osf.opi.org.pl

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu Nr 11/2020, w szczególności tematyka projektów dla Rundy 1 wskazana w załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu Nr 11/2020 oraz dokumentacja konkursowa – zgodnie z którą należy przygotować wniosek – dostępne są na stronie internetowej www.ncbr.gov.pl/dobr. Ewentualne zmiany Regulaminu Konkursu Nr 11/2020 będą publikowane na stronie internetowej www.ncbr.gov.pl/dobr w zakładce Aktualności.

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Konkursu Nr 11/2020 należy kierować na adres e-mail: dobr-at-ncbr.gov.pl 

Pliki do pobrania:

  1. Regulamin Konkursu Nr 11/2020
  2. Założenia dla projektów w Konkursie Nr 11/2020 – Runda 1 - zgłoszonych przez instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa
  3. Wersja A - wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu dla Wnioskodawcy wielopodmiotowego
  4. Wersja B - wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu dla Wnioskodawcy jednopodmiotowego
  5. Instrukcja wypełnienia wniosku o finansowanie projektu
  6. Przewodnik kwalifikowalności kosztów
  7. Informacja o sytuacji finansowej przedsiębiorcy