V konkurs (JTC 2020)

13.01.2020

Termin składania: 10.03.2020

Kurs Euro 4,2429 (z dnia otwarcia konkursu wg. EBC)

Treść ogłoszenia o konkursie:

Szanowni Państwo,

Informujemy, że 8 stycznia 2020 r. otwarto nabór wniosków w ramach piątego międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-NET NEURON Cofund. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu neurologii.

Szczegółowe informacje o konkursie:

Nazwa konkursu

Multinational Research Projects on Sensory Disorders

Temat konkursu

neurologia

Zakres konkursu

(skrót)

 

Research proposals should cover at least one of the following areas:
 • Fundamental research addressing the pathogenesis and etiology of sensory disorders. This may include the development of innovative or shared resources and technologies. The relevance of the research to sensory systems disorders must be clearly described. Pre-clinical studies may be included. Any animal or cell models should already be established and validated.
 • Clinical research to develop novel strategies for prevention, diagnosis, patient stratification, therapy and/or rehabilitation for sensory disorders.
 

Kraje/partnerzy biorący udział
w konkursie

 
 • Fonds de la Recherche Scientifique (FNRS) Belgia
 • Research Foundation – Flanders (FWO) Belgia
 • Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS) (Québec) Kanada
 • Canadian Institutes of Health Research – Institute of Neurosciences,Mental Health and Addiction (CIHR-INMHA) Kanada
 • French National Research Agency (ANR) Francja
 • Federal Ministry of Education and Research (BMBF) Niemcy
 • General Secretariat for Research and Technology (GSRT) Grecja
 • Ministry of Health (CSO-MOH), Izrael
 • Ministry of Health (MOH) Włochy
 • State Education Development Agency (VIAA) Łotwa
 • The Research Council of Norway (RCN) Norwegia
 • National Centre for Research and Development (NCBR) Polska
 • Executive Agency for Higher Education, Research, Development & Innovation Funding (UEFISCDI) Rumunia
 • Slovak Academy of Sciences (SAS) Słowacja
 • National Institute of Health Carlos III (ISCIII) Hiszpania
 • Spanish State Research Agency (AEI)  Hiszpania
 • Swiss National Science Foundation (SNSF) Szwajcaria
 • The Scientific and Technological Research Council of Turkey(TUBITAK) Turcja
 

Data otwarcia naboru wniosków

 

8 stycznia 2020 r.

 

Data zamknięcia naboru wniosków

10 marca 2020 r. (14:00 CET)

 

Nabór wniosków

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie     https://ptoutline.eu/app/neuron_sensory 

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

Czwarty kwartał 2020 r.

 

Uwaga!

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie).*

 

Budżet NCBR

 

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 EUR, przy czym maksymalny budżet pojedynczego projektu nie może przekroczyć 200 000 EUR, niezależnie od liczby partnerów z Polski w tym projekcie.

 

W przypadku udziału dwóch partnerów z Polski w jednym projekcie wykonawcy będą zobowiązani do podpisania dodatkowej, wewnętrznej umowy konsorcjum. Dokument ten nie ma wpływu na relacje z parterami z zagranicy, ani na członkostwo w konsorcjum międzynarodowym. Jest formalnym usprawnieniem współpracy z NCBR. Umowę należy przygotować według standardowo stosowanych zapisów i przesłać do NCBR wraz z wnioskiem krajowym po ogłoszeniu międzynarodowej listy projektów rekomendowanych do finansowania.

 

Kurs euro

4,2429 (z dnia otwarcia konkursu wg. EBC)

Status prawny konkursu

 
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. DzU z 2018 r. poz. 1668).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. DzU z 2019 r. poz. 1770).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (DzU z 2015 poz. 299).
 

Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: https://www.neuron-eranet.eu/ 

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

 

Kontakt w NCBR:

Marcin Chmielewski

tel. 22 39 07 109

e-mail: marcin.chmielewski@ncbr.gov.pl

Dział Współpracy Międzynarodowej

NEURON

Joint Call Secretariat:

Mrs. Ana Barra

Spanish State Research Agency (AEI-MCIU)

tel. +34 916 03 83 98

e-mail: neuron@aei.gob.es

Strona internetowa programu

https://www.neuron-eranet.eu/


Materiały do pobrania:
Call text
National regulations
Wzór wniosku międzynarodowego (pre-proposal)
Informacja dla wnioskodawców
Przewodnik kosztów kwalifikowanych

* Wzór krajowego wniosku o dofinansowanie (z załącznikami) zostanie przesłany autorom projektów, które znajdą się na liście rankingowej projektów rekomendowanych do dofinansowania.