Program Obszar (aktywne linki) Ogłoszenie konkursu/
Rozpoczęcie naboru
Zakończenie naboru Kontakt
FUNDUSZE EUROPEJSKIE
PO IR Konkurs 2/1.2/2018 Program sektorowy INNOMOTO Przemysł motoryzacyjny 12.03.2018 r./11.05.2018 r. 10.07.2018 r. innomoto-at-ncbr.gov.pl
PO IR Konkurs 1/4.1.4/2018 Projekty aplikacyjne Projekty aplikacyjne 16.04.2018 r./16.05.2018 r. 16.07.2018 r. aplikacyjne@ncbr.gov.pl 
PO IR Konkurs 2/1.2/2018 Program sektorowy INNONEUROPHARM Sektor farmaceutyczny 04.06.2018 r./03.08.2018 r. 02.10.2018 r. innoneuropharm-at-ncbr.gov.pl
PO WER Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/18 Zintegrowane Programy Uczelni – Ścieżka I 07.05.2018 r./11.06.2018 r. 05.10.2018 r. pz1-at-ncbr.gov.pl
PO WER Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/18 Zintegrowane Programy Uczelni – Ścieżka II 07.05.2018 r./11.06.2018 r. 05.10.2018 r. pz2-at-ncbr.gov.pl
PO WER Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3/18 Zintegrowane Programy Uczelni – Ścieżka III 07.05.2018 r./11.06.2018 r. 05.10.2018 r. pz3-at-ncbr.gov.pl
PO WER Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-REG/18  Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego 24.05.2018 r./25.06.2018 r. 15.10.2018 r. reg-at-ncbr.gov.pl
PO IR Konkurs_3/1.1.1/2018_"Szybka ścieżka" MŚP – Seal of Excellence Projekty B+R przedsiębiorstw 22.02.2018 r./03.04.2018 r. 28.12.2018 r. konkurs111soe-at-ncbr.gov.pl
PROGRAMY KRAJOWE
TANGO 3 konkurs Badania podstawowe 17.05.2018 r./14.06.2018 r. 20.12.2018 r. tango-at-ncbr.gov.pl
PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE
II konkurs na wspólne polsko-południowoafrykańskie projekty badawcze 07.05.2018 r. 09.07.2018 r. Hanna Sroczyńska
Polsko-tajwański konkurs na wspólne projekty bilateralne 6 konkurs Neuroscience, energy efficiency technologies, materials science and engineering, agricultural biotechnology and biocatalysis, ICT – Information and Communication Technology a także – w osobnej ścieżce - artificial intelligence 22.05.2018 r. 31.07.2018 r. Konrad Kosecki
III konkurs polsko-turecki 25.06.2018 r. 07.09.2018 r. Karolina Janczykowska
ERA-Net SG+ RegSys (ERA-NET SES) 1 konkurs Inteligentne systemy energetyczne 23.05.2018 r. 11.09.2018 r. Jolanta Drożdż
Eurostars-2: 10-ty konkurs Bez ograniczeń tematycznych 28.06.2018 r.  13.09.2018 r. Ewelina Wildner
Inicjatywa CORNET 26 konkurs 27.06.2018 r.  26.09.2018 r. Dominika Mickiewicz