Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

dr inż. Wojciech Kamieniecki

Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Izabela Żmudka

Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Przemysław Kurczewski