Zaraz po ogłoszeniu stanu epidemii w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju zaczęliśmy wprowadzać ułatwienia w aplikowaniu o dofinansowanie i konsekwentnie kontynuujemy działania wychodzące naprzeciw potrzebom przedsiębiorców. Już 12 marca br. ogłosiliśmy wdrożenie oceny wniosków za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwiększając tym samym liczbę paneli oceniających wnioski. Przekonaj się, co jeszcze się zmieniło:

Zmiany w działalności NCBR związane z bieżącą sytuacją w kraju – komunikat z 12 marca br.

Informacja dla beneficjentów programów realizowanych ze środków POIR, POIG, POIŚ oraz programów krajowych i międzynarodowych – komunikat z 17 marca br.

Informacja dla beneficjentów konkursów PO WER – z 18 marca br.

Komunikat w sprawie wyłączenia stosowania zasady konkurencyjności w związku z wystąpieniem siły wyższej (COVID-19) – z 7 kwietnia 2020 r.

Komunikat w sprawie dopuszczalności zmiany umów z wykonawcami w związku z wystąpieniem siły wyższej (COVID-19) – z 16 kwietnia 2020 r.

Zważywszy na szczególną sytuację, jeszcze bardziej aktywnie wspieramy firmy ubiegające się o dofinansowanie z NCBR. Na bieżąco informowaliśmy o zmianach i ułatwieniach, umieszczając informacje we wszystkich naszych kanałach informacyjnych. Poza przygotowaniem większej liczby udostępnianych w przystępnej formie na naszym kanale NCBRnews na YouTube https://www.youtube.com/user/NCBRnews materiałów szkoleniowych, w ramach których nasi eksperci przybliżają proces aplikowania, organizujemy szkolenia, spotkania i rozmowy indywidualne dla wnioskodawców online. Te ostatnie, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, dają możliwość omówienia kwestii dotyczących danego projektu z zachowaniem zasady poufności. Także pracownicy Punktu Informacyjnego, codziennie dostępni telefonicznie i mailowo, odpowiadają na pytania wnioskodawców dotyczące konkursów organizowanych przez NCBR, w tym sposobu aplikowania oraz kryteriów obowiązujących w danym konkursie.

Oświadczenie dyrektora NCBR Wojciecha Kamienieckiego nt. działalności Centrum w związku z zagrożeniem epidemicznym
Bądź na bieżąco ze zmianami i ułatwieniami wprowadzanymi przez NCBR. Obejrzyj nasze animacje i webinariaSzybka Ścieżka – przyszłość jest w rękach innowatorów!NCBR online: Q&A - realizacja projektów B+R w czasie pandemii COVID