Archived competitions

Found competitions (62)
Recruitment period Receiver Purpose Competition data
01.03.2017-30.06.2017 Big companies Industrial research project, Experimental development work project Ogłoszenie o konkursie w ramach Poddziałania 1.1.1. Szybka ścieżka dla dużych przedsiębiorstw
01.03.2017-30.04.2017 Medium and small companies Microenterprises Industrial research project, Experimental development work project Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 1.1.1. Szybka ścieżka MSP
28.02.2017-21.04.2017 Medium and small companies Microenterprises Big companies Industrial research project, Experimental development work project Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu sektorowego „Innowacyjny Recykling”
17.07.2015-02.02.2017 Medium and small companies Microenterprises Industrial research project, Experimental development work project Otwarcie naboru w 7 konkursie Eurostars-2
11.01.2017-14.03.2017 Big companies Medium and small companies Microenterprises Consortia Industrial research project, Experimental development work project Otwarcie naboru wniosków w konkursie FLAG-ERA 2017 - Graphene
22.02.2017-07.04.2017 Big companies Medium and small companies Microenterprises Consortia Industrial research project, Experimental development work project Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu sektorowego „InnoNeuroPharm”
15.02.2017-26.04.2017 Consortia Industrial research project, Experimental development work project Ogłoszenie konkursu CORE 2017 przez luksemburską agencję FNR - możliwość składnia wniosków na projekty polsko-luksemburskie
11.01.2017-14.03.2017 Consortia Industrial research project, Experimental development work project ERA-NET NEURON Cofund - otwarcie naboru wniosków w 2 konkursie
01.03.2017-28.04.2017 Big companies Medium and small companies Microenterprises Industrial research project, Experimental development work project Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu sektorowego „INNOCHEM”
09.01.2017-06.03.2017 Consortia Industrial research project, Experimental development work project Otwarcie naboru wniosków wstępnych w konkursie JPND
05.01.2017-07.03.2017 Consortia Industrial research project, Experimental development work project Otwarcie naboru wniosków w II konkursie Programu ERA-NET FACCE SURPLUS
15.12.2016-31.03.2017 Big companies Medium and small companies Microenterprises Consortia Industrial research project, Experimental development work project ERA-NET Cofund MarTERA - otwarcie naboru wniosków w konkursie
12.12.2016-29.03.2017 Consortia Industrial research project, Experimental development work project 23. Konkurs w ramach Inicjatywy CORNET
02.01.2017-01.02.2017 Consortia Industrial research project, Experimental development work project E-Rare-3 Call for Proposals 2017 for European Research Projects for Rare Diseases (JTC 2017)
02.12.2016-13.02.2017 Big companies Medium and small companies Microenterprises Universities Consortia Industrial research project, Experimental development work project TRANSCAN-2 - Otwarcie naboru wniosków w III konkursie JTC2016
02.12.2016-09.03.2017 Big companies Medium and small companies Microenterprises Universities Consortia Industrial research project, Experimental development work project EU-LAC Health Joint Call on Health Research and Innovation 2016-2017 - otwarcie naboru wniosków
01.12.2016-02.03.2017 Big companies Medium and small companies Microenterprises Universities Consortia Industrial research project, Experimental development work project Otwarcie naboru wniosków w 1. konkursie w ramach ERA CoBioTech (ERA-Net Cofund on Biotechnologies)
16.01.2017-17.03.2017 Universities Experimental development work project, Industrial research project Ósmy konkurs w Programie LIDER
28.11.2016-16.01.2017 Big companies Medium and small companies Microenterprises Universities Consortia Industrial research project, Experimental development work project Otwarcie naboru wniosków w konkursie ERA-NET EuroNanoMed III cofund
14.11.2016-22.02.2017 Consortia Industrial research project, Experimental development work project Współpraca państw V4 - Korea – informacja dotycząca otwarcia naboru wniosków w I konkursie
02.11.2016-06.02.2017 Big companies Medium and small companies Microenterprises Universities Consortia Industrial research project, Experimental development work project Electric Mobility Europe - otwarcie naboru wniosków
10.10.2016-23.01.2017 Big companies Medium and small companies Microenterprises Universities Industrial research project, Experimental development work project ERA-NET Bioenergy - otwarcie naboru wniosków w 11. konkursie
21.11.2016-28.02.2017 Big companies Medium and small companies Microenterprises Industrial research project, Experimental development work project Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „IUSER”
05.10.2016-10.01.2017 Big companies Medium and small companies Microenterprises Industrial research project, Experimental development work project Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOMOTO” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2
01.09.2016-05.12.2016 Big companies Microenterprises Medium and small companies Consortia Universities Industrial research project, Experimental development work project Photonics Based Sensing ERA-NET Cofund - otwarcie naboru wniosków w 1 konkursie
26.08.2016-23.11.2016 Big companies Medium and small companies Microenterprises Consortia Universities Industrial research project, Experimental development work project Otwarcie drugiego polsko-tureckiego konkursu na wspólne projekty badawczo-rozwojowe
03.10.2016-02.11.2016 Consortia Industrial research project, Experimental development work project Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4
01.09.2016-02.01.2017 Medium and small companies Microenterprises Industrial research project, Experimental development work project Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 PO IR „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1
25.07.2016-07.09.2016 Universities Competence raising projects Konkurs Nr 1/P/2016 „Młodzi Naukowcy 2016”
25.07.2017-11.09.2017 Universities Industrial research project, Experimental development work project Konkurs Nr 8/2016 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa
16.08.2016-15.09.2016 Big companies Medium and small companies Microenterprises Universities Industrial research project, Experimental development work project Nabór wniosków do Działania 3.3 w 2016 r.
01.08.2016-30.09.2016 Universities Competence raising projects Konkurs nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni
25.07.2016-16.09.2016 Universities Competence raising projects Konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 na projekty w Programie Ścieżki Kopernika 2.0
13.06.2017-28.09.2016 Consortia Industrial research project, Experimental development work project 22. Konkurs w ramach Inicjatywy CORNET
16.08.2016-30.09.2016 Universities Consortia Industrial research project, Experimental development work project III konkurs na projekty w ramach programu strategicznego „ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO”– BIOSTRATEG
06.07.2016-31.10.2016 Big companies Industrial research project, Experimental development work project Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 PO IR „Projekty B+R przedsiębiorstw”
30.06.2017-29.07.2017 Consortia Industrial research project, Experimental development work project Konkurs na finansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”
25.07.2016-23.07.2016 Big companies Medium and small companies Microenterprises Consortia Universities Industrial research project, Experimental development work project, Competence raising projects Ogłoszenie Konkursu Nr 1/P/2016 „Młodzi Naukowcy 2016” na wykonanie i finansowanie projektów w ramach programu badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. „Przyszłościowe technologie dla obronności – konkurs młodych naukowców”
11.03.2016-11.04.2016 Big companies Medium and small companies Microenterprises Consortia Industrial research project, Experimental development work project, Competence raising projects Konkurs w ramach Programu wsparcia kosztów utrzymania infrastruktury badawczej Panda 2 Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza otwarcie konkursu w ramach Programu wsparcia kosztów utrzymania infrastruktury badawczej Panda 2.
29.03.2016-01.12.2016 Big companies Medium and small companies Microenterprises Consortia Industrial research project, Experimental development work project, Competence raising projects Konkurs nr 2/PRK/POWER/3.1/2016 na Program Rozwoju Kompetencji
19.04.2016-19.07.2016 Big companies Medium and small companies Microenterprises Consortia Industrial research project, Experimental development work project, Competence raising projects Czwarty polsko-izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Izraelskim Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu MATIMOP/ISERD ogłaszają czwarty wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych.
01.02.2016-01.12.2016 Big companies Medium and small companies Microenterprises Consortia Industrial research project, Experimental development work project, Competence raising projects Konkurs_1/4.1.1/2016_SYNChem
27.07.2016-01.12.2016 Universities Competence raising projects Konkurs nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni Uprzejmie informujemy, iż z dniem 27 czerwca 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego konkurs nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni w ramach wspierania zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego
29.02.2016-01.12.2016 Big companies Medium and small companies Microenterprises Consortia Universities Industrial research project, Experimental development work project, Competence raising projects Konkurs nr 1/NPK/POWER/3.1/2016 na Nowe Programy Kształcenia Uprzejmie informujemy, iż z dniem 29 lutego 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs nr 1/NPK/POWER/3.1/2016 na Nowe Programy Kształcenia w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki rynku pracy i społeczeństwa.
04.04.2016-28.11.2016 Big companies Medium and small companies Microenterprises Consortia Universities Industrial research project, Experimental development work project, Competence raising projects Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu „BRIdge Alfa” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.3 „Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Uprzejmie informujemy, że w dniu 04 kwietnia 2016 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu „BRIdge Alfa” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.3 „Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i wzięcia udziału w konkursie.
30.05.2016-28.11.2016 Big companies Medium and small companies Microenterprises Consortia Universities Industrial research project, Experimental development work project, Competence raising projects Konkursu na finsanwaonie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze” Dokumentacja dla Konkursu nr 1 w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”
01.08.2016-01.11.2016 Big companies Medium and small companies Microenterprises Consortia Universities Experimental development work project, Competence raising projects, Industrial research project Dokumentacja dla Konkursu nr 1 w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” POIR w 2015 r.:
01.06.2016-28.11.2016 Big companies Medium and small companies Microenterprises Consortia Universities Industrial research project, Experimental development work project, Competence raising projects Dokumentacja dla Konkursu nr 2 w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2016 r.: Dokumentacja dla Konkursu nr 2 w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2016 r.:
15.07.2016-28.11.2016 Big companies Medium and small companies Microenterprises Consortia Universities Industrial research project, Experimental development work project, Competence raising projects Konkurs_5/1.2/2016 INNOTABOR
18.04.2016-02.06.2016 Medium and small companies Microenterprises Consortia Universities Big companies Industrial research project, Experimental development work project, Competence raising projects II konkurs GO_GLOBAL.PL
09.02.2016-14.10.2016 Big companies Medium and small companies Microenterprises Consortia Universities Industrial research project, Experimental development work project, Competence raising projects Nabory wniosków w ramach Inicjatywy EUREKA w 2016 roku Informujemy, że w dniu 5 lutego br. ruszył nabór wniosków na projekty realizowane w ramach Inicjatywy EUREKA. Prosimy o zapoznanie się z „Zasadami dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektów realizowanych w ramach Inicjatywy EUREKA”.
Big companies Medium and small companies Microenterprises Consortia Universities Industrial research project, Experimental development work project, Competence raising projects Konkurs nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 na Międzynarodowe Programy Kształcenia Uprzejmie informujemy, iż z dniem 24 maja 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego konkurs nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 na Międzynarodowe Programy Kształcenia dotyczący poprawy dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców.Jednocześnie IP informuje, iż przedmiotowy konkurs w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA oznaczony jest numerem naboru: POWR.03.03.00-IP.08-00-MPK/16.
Big companies Medium and small companies Microenterprises Consortia Universities Industrial research project, Experimental development work project, Competence raising projects Konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 na projekty w Programie Ścieżki Kopernika 2.0 Uprzejmie informujemy, iż z dniem 22 czerwca 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 na projekty w programie Ścieżki Kopernika 2.0 w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej poprzez działania dydaktyczne służące rozwijaniu kompetencji uczestników w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego, wykorzystujące zasoby uczelni (np. kadrę dydaktyczną, laboratoria, aparaturę naukową), których efektem powinno być stworzenie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć obejmujących sposoby i metody rozbudzenia w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy. Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią ogłoszenia oraz regulaminem konkursu wraz z załącznikami. Jednocześnie IP informuje, iż przedmiotowy konkurs w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA oznaczony jest numerem naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-SK2/16. Wszelkich wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela IP w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: Kopernik@ncbr.gov.pl
09.05.2016-31.12.2016 Big companies Microenterprises Medium and small companies Universities Consortia Industrial research project, Competence raising projects, Experimental development work project Konkurs_4/1.2/2016_INNOSBZ
13.06.2016-28.09.2016 Big companies Microenterprises Medium and small companies Consortia Industrial research project 22. Konkurs w ramach Inicjatywy CORNET
01.04.2016-01.06.2016 Big companies Microenterprises Medium and small companies Consortia Industrial research project Dokumentacja Konkursu nr 3/EFI/POWER/3.1/2016 na projekty Edukacji Filozoficznej w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
01.11.2016-01.11.2016 Big companies Industrial research project Otwarcie czwartego polsko-tajwańskiego konkursu na wspólne projekty badawcze w ramach współpracy polsko-tajwańskiej (2016)
Big companies Medium and small companies Microenterprises Consortia Industrial research project, Experimental development work project I konkurs na projekty w ramach programu strategicznego „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE” - TECHMATSTRATEG
31.12.2015 (Deadline) Big companies Microenterprises Medium and small companies Consortia Experimental development work project Konkurs_3/1.2/2016 _GAMEINN
31.12.2015 (Deadline) Big companies Microenterprises Medium and small companies Consortia Industrial research project Konkurs_1/1.2/ 2016_INNOTEXTILE
24.11.2016 (Deadline) Big companies Industrial research project Konkurs_2/1.2/2016_INNOSTAL
Universities Competence raising projects Konkurs Nr 8/2016 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa