Głównym celem Programu KadTech jest wsparcie procesów komercjalizacji technologii.

Służy on wzmocnieniu współpracy między przedsiębiorstwami a wysoko wykwalifikowanymi specjalistami ze sfery naukowo-badawczej. W ramach Programu przedsiębiorca zyskuje możliwość otrzymania dofinansowania na zatrudnienie w firmie pracownika naukowego oraz na zakup tzw. usług wsparcia innowacji (m.in. na wynajem aparatury badawczej czy uzyskania certyfikatów) w ramach prowadzonej działalności innowacyjnej.

Program adresowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców realizujących projekty polegające na opracowaniu i/lub wdrożeniu innowacji technologicznej opartej na komercyjnym wykorzystaniu wyników badań.