Zaproszenie do składania wniosków

BRAK NABORU

Projekty Celowe

Dokumentacja projektów celowych i projektów badawczych rozwojowych konkursów I-III została przekazana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Nabór wniosków został zakończony.


Dokumenty związane z realizacją i sprawozdawczością zostały umieszczone w zakładce „Materiały do pobrania