Program SPIN-TECH Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest programem wsparcia działalności operacyjnej spółek celowych utworzonych przez państwowe jednostki badawcze (publiczne uczelnie wyższe, instytuty badawcze i instytuty naukowe PAN), w szczególności zakładanych przez uczelnie wyższe w celu komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych, zgodnie ze znowelizowaną ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Adresatami programu są:

  • spółki celowe powołane przez państwowe jednostki badawcze
  • państwowe jednostki badawcze lub ich konsorcja, które zamierzają powołać spółkę celową

Budżet programu wynoszący 120 mln złotych będzie podzielony na 3 konkursy, ogłaszane do 2014 roku. Przewidziana alokacja na każdy konkurs to 40 mln złotych. Maksymalna kwota dofinansowania projektu to 200 tys. euro (ok. 840 tys. zł) wynosząca do 90% kosztów kwalifikowanych.

Pobierz Opis Programu

Kontakt:

Agnieszka Lewocz

tel. +48 22 39 07 239

e-mail: agnieszka.lewocz-at-ncbr.gov.pl

 

Suplement do programu