Projekty Badawcze-Rozwojowe

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazało Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju zarządzanie oraz finansowanie projektów rozwojowych  IV, VI i X Konkursu. Nabór wniosków został zakończony.

Zaproszenie do składania wniosków

BRAK NABORU

Materiały do pobrania

Dokumenty związane z realizacją i sprawozdawczością zostały umieszczone w zakładce „Materiały do pobrania” osobno dla każdego konkursu: