Nowe przedsięwzięcie NCBR pn. "Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej"

Rada Narodowego Centrum Badań i Rozwoju uchwałą nr 1/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r., pozytywnie zaopiniowała uruchomienie przedsięwzięcia pilotażowego dotyczącego wsparcia badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej. Głównym celem realizowanego przedsięwzięcia będzie wzmocnienie transferu wyników badań do gospodarki poprzez wsparcie przedsięwzięć w zakresie opracowania nowej technologii lub produktu obejmującego przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali demonstracyjnej. Głównymi adresatami wsparcia są przedsiębiorcy, konsorcja naukowe oraz organizacje badawcze. W chwili obecnej trwają w Centrum prace nad przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej dla konkursu w ramach przedsięwzięcia, którego uruchomienie planowane jest w marcu br.


Zapraszamy do zapoznania się z założeniami nowego przedsięwzięcia Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej.

Nabór wniosków prowadzony jest od 19 marca 2013 r. do 2 maja 2013 r. (do godz. 24:00) wyłącznie w systemie elektronicznym pod adresem: sop.ncbr.gov.pl