Program „Badania stosowane”

Program „Badania stosowane” wdrażany jest w ramach Funduszy Norweskich i Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Celem Programu jest podniesienie jakości badań stosowanych w Polsce poprzez wzmocnienie współpracy naukowo-badawczej miedzy Polską a Norwegią, rozwijanej w oparciu o równe partnerstwo między polskimi i norweskimi organizacjami badawczymi i przedsiębiorstwami. Program zakłada finansowanie prac badawczo-rozwojowych w następujących obszarach:

  • welfare, health and care,
  • digital and industry,
  • energy, transport and climate,
  • food and natural resources,
  • social and economic development,
  • unmanned vehicles,
  • CCS - carbon capture and storage,
  • cities for the future: services and solutions.


Łączny budżet programu wynosi 77,65 mln euro, z czego na finansowanie projektów badawczych wyłonionych w trybie konkursowym przeznaczone jest 73,16 mln euro, w tym 6,6 mln na innowacyjne projekty wyłonione w unikalnej formule IdeaLab. Ponadto kwota 11,7 mln euro przeznaczona jest na badania w zakresie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS), a 5 mln euro ̶ na fundusz małych grantów dla kobiet-naukowców w stosowanych naukach technicznych. Program będzie zawierał również działania wspierające młodych naukowców w rozwoju ich kariery badawczej.

Zasadniczym kryterium oceny w odniesieniu do wszystkich obszarów tematycznych będzie wartość naukowa projektu oraz innowacyjność rozwiązania.

Założeniem Programu jest również wzmacnianie współpracy dwustronnej między Polską a Norwegią. Cel ten będzie wspierany za pośrednictwem Funduszu Współpracy Bilateralnej.

Więcej informacji o Funduszach Norweskich i EOG: