NCBR uczestniczy w organizacji konkursów na międzynarodowe projekty badawcze lub badawczo-rozwojowe i finansuje polskie podmioty realizujące międzynarodowe projekty poprzez udział w inicjatywach współpracy multilateralnej, w tym: