E-pionier (Oś Priorytetowa III - Cel szczegółowy nr 5)

E-Pionier to projekt pilotażowy NCBR, który będzie realizowany w ramach PO Polska Cyfrowa. Celem nowej inicjatywy NCBR jest pobudzanie potencjału uzdolnionych programistów dla zwiększenia zastosowania rozwiązań cyfrowych w administracji i gospodarce. Będzie to pierwszy w Polsce program zakładający finansowanie powstawania rozwiązań w modelu zamówień przedkomercyjnych (PCP – pre-commercial procurement). Model ten odbiega od standardowej procedury zamówień publicznych, gdzie z góry dokonuje się specyfikacji zamawianego produktu lub usługi. W ramach PCP zamawiający zgłasza pewien problem, na który na rynku nie ma odpowiedzi w postaci zidentyfikowanego rozwiązania.

E-Pionier będzie realizowany we współpracy z wyspecjalizowanymi akceleratorami przy wykorzystaniu formuły PCP – wsparcie uzyskają bazujące na narzędziach oferowanych przez TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) pomysły rozwiązujące problemy istotne społecznie lub gospodarczo.

Całkowita wartość Projektu wynosi 100 983 598,91 zł. e-Pionier będzie realizowany do 31 grudnia 2022 roku. Jego adresatami będą zespoły interdyscyplinarne.

W ramach pierwszego konkursu do dofinansowania rekomendowano projekty czterech akceleratorów:

  • EduLab - Uczelnia Przyszłości Akcelerator nowych technologii działający w sektorze nauki tj. uczelni wyższych, parków-naukowo-technologicznych oraz prywatnych ośrodków B+R (EduLab Sp. z o.o.) - http://edulab.io/
  • Wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym (Excento Sp. z o.o.) - http://excento.pl/e-pionier/
  • Wsparcie uzdolnionych zespołów na rzecz rozwiązywania problemów miast i aglomeracji miejskich przy wykorzystaniu w szczególności technologii z obszaru Internetu rzeczy (Akcelerator Technologii Informatycznych PIONIER Sp. z o.o.) - http://atipionier.pl/
  • Utworzenie centrum akceleracyjnego mającego na celu podnoszenie kompetencji programistów przy równoczesnym dążeniu do rozwiązywania problemów społecznych lub gospodarczych przy wykorzystaniu zaawansowanych kompetencji cyfrowych (Smart-Lab sp. z o.o.) - http://smartlab11.pl

W ramach drugiego konkursu do dofinansowania rekomendowano projekty trzech akceleratorów:

  • EdtechHub Akcelerator -zarządzania wiedzą cyfrową w sferze publicznej (EDTECH_HUB SP. Z O.O.) - https://publiczneinnowacje.pl 
  • Wsparcie inwestorów z branży ICT szansą na rozwój potencjału uzdolnionych programistów (Excento Sp. z o.o.) - excento.pl/e-pionier/
  • ACCELPOINT - akcelerator inteligentnych technologii rozwiązujących problemy instytucji publicznych (ACCELPOINT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) - http://accelpoint.pl/


Zachęcamy do zapoznania się z ich ofertą.

Wszelkie uwagi i zapytania dotyczące programu prosimy kierować na adres:
 e-pionier-at-ncbr.gov.pl