UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) dostępna jest pod adresem: gov.pl/ncbr
i gov.pl/innowacjeINFOSTRATEG - strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych

INFOSTRATEG - strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o zatwierdzeniu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 22 kwietnia 2020 r., przygotowanego przez Radę NCBR, strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne” - INFOSTRATEG.

Celem głównym programu jest rozwój polskiego potencjału SI poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce.

Cele szczegółowe Programu to:

  1. Utworzenie zbiorów danych testowych i stworzenie na ich bazie standardów wyboru najlepszych rozwiązań;
  2. Rozwijanie polskiego potencjału badawczego w sztucznej inteligencji;
  3. Znaczące zwiększenie aktywności rynkowej polskich zespołów informatycznych;
  4. Zastosowanie sieci neuronowych w robotyce i automatyzacji;
  5. Stworzenie narzędzi opartych o technologię blockchain przyspieszających rozwój gospodarki cyfrowej;
  6. Stworzenie rozwiązań opartych o uczenie maszynowe podnoszących jakość produktów/ usług i efektywność procesów.

Zakłada się, że realizacja Programu będzie polegać na wyborze projektów w trybie konkursowym, a następnie ich finansowaniu i zarządzaniu nimi w sposób zapewniający osiągnięcie celów Programu.

Planuje się wybór Wykonawców projektów w dwóch typach konkursów: 

  • na projekty tematyczne – obejmujące zakres tematyczny Programu, do którego wyselekcjonowano konkretne zagadnienia posiadające duży potencjał wdrożeniowy, a także charakteryzujące się koniecznością stworzenia zaawansowanych rozwiązań informatycznych, tzn. wykorzystujących algorytmy uczenia maszynowego, czy techniki blockchain (Pełen akres tematyczny dostępny w Opisie Programu). 
  • na projekty zamawiane – obejmujące zakres tematyczny określony w wyniku skierowanego do podmiotów administracji publicznej naboru na propozycje tematów badawczych projektów zamawianych.

Zakładany całkowity budżet Programu, w ramach którego w latach 2020 - 2029 będą realizowane projekty, obejmujące badania naukowe oraz działania związane z wdrożeniami, wynosi 840 mln PLN (w tym 360 mln PLN przeznaczono na projekty zamawiane).

Do zasadniczych założeń realizacji Programu należy:

  • realizacja poszczególnych projektów w podziale na etapy, których efektem ma być osiągnięcie określonego rezultatu/kamienia milowego, co jednocześnie warunkuje finansowanie kolejnego etapu projektu.
  • możliwość wyboru kilku projektów, których przedmiotem będzie opracowanie alternatywnych rozwiązań tego samego problemu.

Ogłoszenie I konkursu planowane jest pod koniec listopada 2020 r. Zachęcamy do zapoznania się z treścią programu INFOSTRATEG. Wszelkie informacje będą na bieżąco publikowane na stronie Programu.

Opis Programu INFOSTRATEG