W związku z zatwierdzeniem, przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zmian Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych STRATEGMED w części dotyczącej harmonogramu oraz planu finansowego zamieszczamy aneks do Programu.„PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH” - STRATEGMED - strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych przygotowany przez Radę  NCBR i zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Celem głównym Programu jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w czterech obszarach:

  1. kardiologii i kardiochirurgii
  2. onkologii
  3. neurologii i zmysłach
  4. medycynie regeneracyjnej


Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki (w takich obszarach, jak np. biotechnologia, inżynieria biomedyczna). Wynikiem realizowanych projektów będzie opracowanie i wdrożenie nowych metod profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych oraz rehabilitacyjnych.

Efekty realizacji Programu przyczynią się do znaczącego wzrostu pozycji międzynarodowej Polski w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, wykreowania dynamicznych, młodych zespołów badawczych, w międzynarodowym składzie oraz transferu know-how i nowych technologii z polskich instytucji naukowych (publicznych organizacji badawczych) do gospodarki.

Budżet Programu przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursach wynosi 800 mln PLN.


Wszelkie pytania związane z Programem prosimy kierować na adres e-mail: strategmed-at-ncbr.gov.pl


Pliki do pobrania:


Opis Programu (harmonogram w dokumencie nie zawiera aktualnych terminów)