WYKONAWCY – SKŁAD KONSORCJÓW

Zadania badawcze strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych Zaawansowane technologie pozyskiwania energii realizowane są przez 4 konsorcja naukowo-przemysłowe – zwycięzców konkursów ogłoszonych przez NCBR w 2009 roku, na podstawie umów zawartych w 2010 roku. Konsorcja łączą większość najsilniejszych firm działających w Polsce na rzecz energetyki zawodowej oraz najbardziej aktywne krajowe uczelnie i instytuty zajmujące się problematyką wytwarzania energii.

ZADANIE BADAWCZE Nr 1

Opracowanie technologii dla wysokosprawnych „zero-emisyjnych” bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin

LIDER KONSORCJUM

Kierownik zadania badawczego:

prof. dr hab. inż. Tadeusz CHMIELNIAK czł. koresp. PAN

ZADANIE BADAWCZE Nr 2

Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2

LIDER KONSORCJUM

Kierownik zadania badawczego:

prof. dr hab. inż. Wojciech NOWAK

ZADANIE BADAWCZE Nr 3

Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii

LIDER KONSORCJUM

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica

www.agh.edu.pl

Kierownik zadania badawczego:

prof. dr hab. inż. Andrzej STRUGAŁA

ZADANIE BADAWCZE Nr 4

Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych

LIDER KONSORCJUM

Kierownik zadania badawczego:

prof. dr hab. inż. Jan KICIŃSKI

Partnerzy przemysłowi

http://www.energa.pl/