Komisja ds. finansów

Komisja przygotowuje projekty opinii Rady dotyczące gospodarki finansowej Centrum, w szczególności dotyczące planu finansowego Centrum, sprawozdania finansowego Centrum, lub wyrażenia zgody przez Radę na rozporządzenie majątkiem Centrum o wartości powyżej 250 tys. euro.

Przewodniczący – dr hab. Tomasz Sójka

Członkowie

 • dr Artur Bartoszewicz
 • Nina Dobrzyńska
 • prof. dr hab. Jerzy Hausner
 • prof. dr hab. inż. Aleksander M. Nawrat
 • dr inż. Piotr Sulikowski
 • r. pr. Bogusław Wieczorek

Komisja ds. strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych

Komisja przygotowuje projekty strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, które Rada przedstawia do zatwierdzenia Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także przygotowuje projekty opinii Rady w sprawach związanych z realizacją programów strategicznych.

Przewodniczący – prof. dr hab. Piotr Perlin

Członkowie

Komisja ds. realizacji innych zadań Centrum

Zadaniem komisji jest przygotowywanie projektów opinii Rady w sprawach realizacji innych zadań NCBR spoza obszaru strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych oraz badań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Przewodniczący - Włodzimierz Fisiak

Członkowie

 • dr Krzysztof Heller
 • dr Janusz Karp
 • dr Krzysztof Kozłowski
 • Łukasz Kudlicki
 • dr inż. Tadeusz Mączka
 • prof. dr hab. inż. Piotr Niedzielski
 • Krzysztof Szubert

Komisja Odwoławcza

Zadaniem komisji jest rozpatrywanie odwołań od decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania środków finansowych na wykonanie projektu lub promesy finansowania.

Przewodniczący – prof. dr hab. inż. Piotr Niedzielski

Członkowie

 • Stanisław Derehajło
 • Anna Goławska
 • dr hab. Karol Kramkowski
 • r. pr. Bogusław Wieczorek