Członkowie Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:

1. Członkowie reprezentujący środowiska naukowe:

2. Członkowie reprezentujący środowiska społeczno-gospodarcze i finansowe:

  • dr Artur Bartoszewicz
  • Stanisław Derehajło
  • Włodzimierz Fisiak
  • dr Krzysztof Heller
  • dr inż. Tadeusz Mączka
  • Dariusz Nowakowski
  • Ryszard Sobański
  • dr inż. Piotr Sulikowski
  • Krzysztof Szubert
  • Bogusław Wieczorek

 

3. Członkowie wskazani przez właściwych ministrów: