2.  dokumenty dla mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy jako Wnioskodawcy:

  • WZÓR DLA MŚP - WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU

(dostępny na brotech.ncbir.pl po zarejestrowaniu i zalogowaniu się Wnioskodawcy)

3.  dokumenty dla jednostki naukowej  jako Wnioskodawcy:

  • WZÓR DLA JN - WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU

(dostępny na brotech.ncbir.pl po zarejestrowaniu i zalogowaniu się Wnioskodawcy)