Brokerzy Technologii finansowani w programie BroTech


Lp.

Nazwa

Beneficjenta

Dane

teleadresowe

Beneficjenta

Obszar naukowy

Nazwa Brokera Technologii

Dane teleadresowe

Brokera Technologii

1

Fundacja

Rozwoju

Kardiochirurgii

im. prof.

Z. Religi

Adres: ul. Wolności 345a,

41-800 Zabrze

Osoba do kontaktów:

Joanna Izdebska

e-mail:

asia.izdebska-at-frk.pl

tel.: 32 373 56 47

frk.pl

1)    inżynieria medyczna,

nauki o zdrowiu,

biotechnologia

medyczna

Górnośląska

Agencja

Promocji

Przedsiębiorczości S.A.

Adres: ul. Astrów 10,
40-045 Katowice

e-mail: rcitt-at-gapp.pl

tel.: 32 730 48 57

www.gapp.pl

2

Instytut

Włókien

Naturalnych

i Roślin Zielarskich

Adres: ul. Wojska Polskiego 71b,
60-630 Poznań

Osoba do kontaktów:

Janusz Jankowiak

e-mail:

janusz.jankowiak-at-iwnirz.pl

tel.: 61 845 58 47

www.iwnirz.pl

1) zdrowie publiczne

2) inżynieria materiałowa,

inne nauki rolnicze

Fundacja

Uniwersytetu
im. A. Mickiewicza

Adres: ul. Rubież 46,

61-612 Poznań

e-mail: fundacjauam-at-ppnt.poznan.pl

tel.: 61 827 97 00

fundacja.ppnt.poznan.pl

3

SMF Poland

Sp. z o.o.

Adres: ul. Kuźnicza 17,

21-045 Świdnik

Osoba do kontaktów:

Izabella Chrostowska

e-mail:

i.chrostowska-at-smfgmbh.com

tel.: 81 751 21 04

www.smfgmbh.com

   1) inżynieria mechaniczna,

inżynieria materiałowa, 

inne nauki techniczne

i inżynieryjne

Wschodni

Klub

Techniki
i Racjonalizacji

Adres: Piłsudskiego 33,

22-400 Zamość

e-mail: biuro-at-wktir.eu

tel.: 84 639 50 61

www.wktir.eu

4

Advanced

Technologies

Center OBR

Świdnik
Sp. z o.o.

Adres: ul. Elektryczna 14-16,
21-045 Świdnik

Osoba do kontaktów:

Małgorzata Wójcik 

e-mail:

m.wojcik-at-atcobr.pl

tel.: 81 751 67 14

www.atcobr.pl

1) inżynieria mechaniczna,

inżynieria materiałowa,

inżynieria medyczna,

  inne nauki techniczne

i inżynieryjne

Wschodni

Klub

Techniki
i Racjonalizacji

Adres: Piłsudskiego 33,

22-400 Zamość

e-mail: biuro-at-wktir.eu

tel.: 84 639 50 61

www.wktir.eu