Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy NCBR a TÜBİTAK

22 sierpnia 2014 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy polsko-tureckiej w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, podpisane przez prof. Krzysztofa Jana Kurzydłowskiego, dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz prof. Yücela Altunbaşaka, reprezentującego Radę ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji (TÜBİTAK).


Porozumienie pozwoli rozpocząć prace nad konkursami skierowanymi do polsko-tureckich zespołów badawczych. Pierwszy pilotażowy konkurs na projekty badawczo-rozwojowe zostanie ogłoszony w I poł. 2015 r.


Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową zostaną zamieszczone na stronie internetowej NCBR w dniu ogłoszenia konkursu.