Polsko-brazylijskie porozumienie na rzecz badań i innowacji

W dniu 7 marca 2016 r. w Brasilii zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a brazylijską agencją Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – The National Council of Technological and Scientific Development (CNPq). Celem porozumienia jest rozwijanie współpracy w obszarze badań naukowych,  technologii oraz innowacji.

Porozumienie umożliwia m.in. ogłaszanie wspólnych konkursów i finansowanie wspólnych projektów.

Kontakt:
Hanna Sroczyńska
Dział Współpracy Międzynarodowej
e-mail: hanna.sroczynska-at-ncbr.gov.pl
tel.: +48 22 39 07 198