Informacje ogólne

W 2010 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz Israel Industry Center for R&D (MATIMOP/ISERD) zdecydowały o podjęciu współpracy w celu wspierania podmiotów z Polski i Izraela w realizacji wspólnych badań przemysłowych i prac rozwojowych.

Polsko-izraelskie konkursy są ukierunkowane na projekty, których celem jest rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych.

Trzy pierwsze konkursy zostały przeprowadzone na warunkach analogicznych, jak dla inicjatywy EUREKA. Zostały ogłoszone: w sierpniu 2010 r., a następnie w: lipcu 2011 r. oraz październiku 2012 r.

Na początku lutego 2016 r. weszła w życie Umowa między Rządem RP a Izraelem o współpracy w zakresie przemysłowych prac badawczo-rozwojowych. Od momentu wejścia w życie umowy, organizowane konkursy mogą być realizowane na zasadach ustalonych wspólnie przez obie instytucje, a nie jak wcześniej na zasadach zgodnych z Inicjatywą EUREKA.

W związku z zainteresowaniem potencjalnych wnioskodawców z obu państw w kwietniu 2016 r. ogłoszono czwarty konkurs na projekty badawczo-rozwojowe.

Wszystkie projekty realizowane w ramach współpracy polsko-izraelskiej otrzymują status projektów EUREKI.