Rozstrzygnięcie III konkursu w ramach Polsko-Tajwańskiej Współpracy Badawczej (2015)

Informujemy o zakończeniu oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach III konkursu Polsko-Tajwańskiej Współpracy Badawczej, prowadzonego wspólnie z ministerstwem MOST. Poniżej prezentujemy listę projektów rekomendowanych do dofinansowania oraz listę projektów, które nie uzyskały rekomendacji.

Decyzje w sprawie przyznania środków finansowych zostaną przesłane Wnioskodawcom drogą pocztową.

 

Wyniki oceny formalnej wniosków na projekty badawcze złożonych w trzecim konkursie w ramach współpracy polsko-tajwańskiej

Uprzejmie informujemy, że w trzecim konkursie na wspólne projekty badawcze w ramach współpracy polsko-tajwańskiej ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Ministerstwem Nauki i Technologii Tajwanu (MOST) wpłynęło 25 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ok. 9 mln złotych.


Wyniki zakończonej oceny formalnej złożonych wniosków prezentują załączone poniżej listy:


Wnioski ocenione pozytywnie pod względem formalnym zostaną przekazane do oceny merytorycznej.  Po jej zakończeniu nastąpi ustalenie przez NCBR i MOST wspólnej polsko-tajwańskiej listy rankingowej zawierającej wnioski rekomendowane do dofinansowania.

Otwarcie trzeciego polsko-tajwańskiego konkursu na wspólne projekty badawcze w ramach współpracy polsko-tajwańskiej (2015)

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 kwietnia 2015 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Ministerstwem Nauki i Technologii Tajwanu (MOST) ogłaszają otwarcie konkursu na wspólne projekty badawcze w następujących obszarach:

  • neuroscience,
  • energy efficiency technologies (including: air conditioning, refrigeration, thermal energy technologies),
  • environment (water resources, environmental monitoring systems, eco-innovations),
  • materials science and engineering.


Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2015 r.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej, jak również wzory dokumentów zawierają poniższe materiały do pobrania:

  1. Zasady udziału polskich podmiotów w drugim konkursie na wspólne projekty badawcze w ramach współpracy polsko-tajwańskiej (2015)


Osoba kontaktowa w NCBR:

Konrad Kosecki
tel.: +48 22 39 07 460
e-mail: konrad.kosecki-at-ncbr.gov.pl


Osoba kontaktowa w MOST:


Monica Meng-Chun Shih (PhD)
tel.: +886 2 2737 7150