Otwarcie szóstego polsko-tajwańskiego konkursu na wspólne projekty bilateralne w ramach współpracy polsko-tajwańskiej (2018)

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 maja 2018 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Ministry of Science and Technology (MOST) z Tajwanu ogłaszają otwarcie konkursu na wspólne projekty bilateralne.

W tym roku konkurs oferuje nabór w dwóch równoległych ścieżkach. Wnioskodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów w następujących dziedzinach:

Ścieżka 1:

 • neuroscience,
 • energy efficiency technologies (including: air conditioning, refrigeration, thermal energy technologies),
 • materials science and engineering,
 • agricultural biotechnology and biocatalysis,
 • ICT – Information and Communication Technology

Ścieżka 2:

 • artificial intelligence

Szczegółowe informacje na temat obu ścieżek konkursu znajdą Państwo w zamieszczonych poniżej materiałach.

Termin składania wniosków upływa 31 lipca 2018 r. 

Wnioskodawcy po stronie polskiej zobowiązani są stosować przy wypełnianiu dokumentacji konkursowej kurs Euro ustalony przez Europejski Bank Centralny na dzień otwarcia konkursu.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej, jak również wzory dokumentów zawierają poniższe materiały do pobrania:

Zasady udziału polskich podmiotów (plik do pobrania), z załącznikami:

 1. Przewodnik kwalifikowalności kosztów
 2. Call Text for Polish Applicants
 3. Wzór wniosku krajowego, z załącznikami
 4. Wykaz dokumentów, z załącznikami
 5. Kryteria oceny formalnej wniosku
 6. Kryteria oceny merytorycznej wniosku

Osoba kontaktowa w NCBR:

Konrad Kosecki

tel.: +48 22 39 07 460

Osoba kontaktowa w MOST:

Ms. Hwey-Ying Lee

tel.: +886-2-2737-7150