Rozstrzygnięcie V konkursu w ramach Polsko-Tajwańskiej Współpracy Badawczej (2017)

Szanowni Państwo!

Informujemy o zakończeniu oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach V konkursu w ramach polsko-tajwańskiej współpracy badawczej, prowadzonego wspólnie z Ministerstwem Nauki i Technologii w Tajpej (MOST). W wyniku ustaleń ze stroną tajwańską wnioski zostały rekomendowane do dofinansowania w podziale na obszary tematyczne opisane w ogłoszeniu o konkursie.

Listy rankingowe zostały ułożone w oparciu o punktację w danym obszarze tematycznym oraz rekomendację strony tajwańskiej.

Poniżej prezentujemy listy wniosków rekomendowanych do dofinansowania oraz listy wniosków, które nie otrzymały rekomendacji do dofinansowania.

Wnioski rekomendowane do dofinansowania:

Ścieżka 1:

Wnioski nierekomendowane do dofinansowania:

Ścieżka 1:

Ścieżka 2:

Decyzje zostaną przesłane Wnioskodawcom drogą pocztową.

Wyniki oceny formalnej wniosków na projekty badawcze złożonych w piątym konkursie w ramach współpracy polsko-tajwańskiej

Uprzejmie informujemy, że w piątym konkursie na wspólne projekty badawcze w ramach współpracy polsko-tajwańskiej ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Ministerstwem Nauki i Technologii Tajwanu (MOST) złożone zostały 34 wnioski na łączną kwotę dofinansowania ok. 11,6 mln złotych.

Wyniki zakończonej oceny formalnej złożonych wniosków prezentują załączone poniżej listy.

Wnioski ocenione pozytywnie pod względem formalnym zostaną przekazane do oceny merytorycznej. Po jej zakończeniu nastąpi ustalenie przez NCBR i MOST wspólnej polsko-tajwańskiej listy rankingowej zawierającej wnioski rekomendowane do dofinansowania.

Otwarcie piątego polsko-tajwańskiego konkursu na wspólne projekty bilateralne w ramach współpracy polsko-tajwańskiej (2017)

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 maja 2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Ministry of Science and Technology (MOST) z Tajwanu ogłaszają otwarcie konkursu na wspólne projekty bilateralne.

W tym roku konkurs, w odróżnieniu od poprzednich edycji, oferuje nabór w dwóch równoległych ścieżkach. Wnioskodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów w następujących dziedzinach:

Ścieżka 1:

 • neuroscience,
 • energy efficiency technologies (including: air conditioning, refrigeration, thermal energy technologies),
 • materials science and engineering,
 • agricultural biotechnology and biocatalysis,
 • ICT – Information and Communication Technology

 

Ścieżka 2:

 • artificial intelligence

Szczegółowe informacje na temat obu ścieżek konkursu znajdą Państwo w zamieszczonych poniżej materiałach.

Termin składania wniosków upływa 31 lipca 2017 r.

Wnioskodawcy po stronie polskiej zobowiązani są stosować przy wypełnianiu dokumentacji konkursowej kurs Euro ustalony przez Europejski Bank Centralny na dzień otwarcia konkursu.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej, jak również wzory dokumentów zawierają poniższe materiały do pobrania:

 

Zasady udziału polskich podmiotów, z załącznikami:

 1. Przewodnik kwalifikowalności kosztów
 2. Call Text for Polish Applicants
 3. Wzór wniosku krajowego, z załącznikami
 4. Wykaz dokumentów, z załącznikami
 5. Kryteria oceny formalnej wniosku
 6. Kryteria oceny merytorycznej wniosku

 

Osoba kontaktowa w NCBR:

Konrad Kosecki

tel.: +48 22 39 07 460

 

Osoba kontaktowa w MOST:

Ms. Hwey-Ying Lee

Tel +886-2-2737-7150