Maciej Malski-Brodzicki

Dział Zarządzania Programami

Sekcja Zarządzania Programami Badań INFOTECH 

tel.: +48 515 061 543

Opieka nad projektami wyłonionymi w konkursach:

Katarzyna Jackowska

Dział Zarządzania Programami

Sekcja zarządzania programami badań INFOTECH

tel.: 515 061 536