Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza

III konkurs w ramach Programu Patent Plus


Program ma na celu wsparcie finansowe jednostek naukowych oraz przedsiębiorców w procesie ubiegania się o europejską i międzynarodową ochronę patentową dla uzyskanych przez nich wyników badań naukowych lub prac rozwojowych.

Opis Programu, a także dokumenty konkursowe dostępne są na stronie:


NCBR.gov.pl/programy-krajowe/patent-plus/patent-plus-iii-konkurs/


Nabór wniosków jest jednoetapowy i prowadzony będzie w terminie od 13 stycznia 2014 r. do 11 lutego 2014 r. (do godz. 23:59). Wnioski należy przesyłać w wersji papierowej na adres:


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a,
00-695 Warszawa
z dopiskiem: III Konkurs Programu Patent Plus


oraz elektronicznej na adres patent.plus-at-ncbr.gov.pl z dopiskiem III Konkurs Programu Patent Plus.


Wszelkie pytania związane z konkursem Programu Patent Plus prosimy kierować na adres e-mail:  patent.plus-at-ncbr.gov.pl

Pliki do pobrania: