Mateusz Skutnik 

tel.: +48 22 39 07 148

Sekcja Projektów
Dział Współpracy Międzynarodowej