Materiały informacyjne z warsztatów w ramach konkursu do Działania 1.4/2013 PO IG, które odbyło się 29 – 30 maja 2014 roku.

Materiały informacyjne z warsztatów dla beneficjentów Poddziałania 1.3.1 PO IG, które odbyły się 4 czerwca 2013 roku.

Materiały informacyjne ze szkolenia w ramach konkursu do Działania 1.4 PO IG, które odbyło się 12 marca 2013 roku.

Materiały informacyjne ze szkolenia w ramach konkursu do Działania 1.4 PO IG, które odbyło się 27 listopada 2012 roku.

Materiały ze spotkania informacyjnego dot. konkursu w ramach Poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (15 listopada 2012 r.)

Materiały ze spotkania informacyjnego dot. konkursu w ramach Poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (26 oraz 28 września 2012 r.)

Materiały szkoleniowe z interaktywnych warsztatów dotyczących realizacji projektów PO IG w ramach II osi priorytetowej, które odbyły się 10 września 2012 r.