Prezentacja ze spotkania dla beneficjentów realizujących projekty innowacyjne w ramach Priorytetu IV PO KL (15.05.2013)

Katalog błędów najczęściej popełnianych przy opracowaniu strategii wdrażania projektu innowacyjnego

Prezentacje ze spotkań informacyjnych dotyczących konkursu w ramach Poddziałania 4.1.2 POKL (26, 28 marca 2012 r.)

 

Prezentacje ze spotkań informacych dotyczących konkursu w ramach Poddziałania 4.1.1 POKL (21.11.2011, 13.12.2011)