System instytucjonalny

  • Instytucja Zarządzająca - Minister Infrastruktury i Rozwoju (Departament Europejskiego Funduszu Społecznego)
  • Instytucja Pośrednicząca - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Dział Rozwoju Kadry Naukowej)
  • Instytucja Certyfikująca - Minister Infrastruktury i Rozwoju
  • Instytucja Audytowa - Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

Beneficjent systemowy:

  • Departament Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju