• Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 wersja z 05 kwietnia 2012 r. (piętnasta)  [pobierz plik]

Wersje poprzednie:

  • Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 wersja z 13 stycznia 2012 r. (czternasta)  [pobierz plik]
  • Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 wersja z 1 kwietnia 2011 r. (trzynasta) [pobierz plik]
  • Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (wersja dwunasta) z 6 grudnia 2010 r. [pobierz plik], [informacja o zmianach].

 

  • Szczegółowy Opis Priorytetów PO IG - wersja zatwierdzona 2 września 2010 r. (jedenasta) [pobierz plik], [informacja o zmianach]
  • Szczegółowy Opis Priorytetów PO IG - wersja zatwierdzona 14 lipca 2010 r. (dziesiąta) [pobierz plik].
  • Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (wersja dziewiąta) z 30 grudnia 2009 r. [pobierz plik], [informacja o zmianach].
  • Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 wersja z dnia 12 czerwca 2009 r. [pobierz plik]
  • Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 wersja z dnia 29 stycznia 2009 r. [pobierz plik]
  • Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 wersja z 7 lutego 2008 r. [pobierz plik]