INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA Rolę Instytucji Pośredniczącej dla XIII Priorytetu PO IiŚ pełni: NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa tel. 22 39 07 401 faks: 22 20 13 408 www.ncbr.gov.pl