Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs w ramach Programu GRAF-TECH

Program skierowany jest do konsorcjów naukowych (konsorcjum musi się składać z co najmniej jednej jednostki naukowej oraz co najmniej jednego przedsiębiorcy) oraz centrów naukowo-przemysłowych podejmujących działania badawcze i prace przygotowawcze do wdrożenia, mające na celu opracowanie innowacyjnych produktów na bazie grafenu.

Głównym celem Programu GRAF-TECH jest zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez praktyczne wykorzystanie wyników badań nad grafenem ukierunkowanych na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań opartych na wykorzystaniu tego materiału.

Nabór wniosków rozpocznie się 5 kwietnia a zakończy 4 czerwca 2012 r.

Informacje na temat Programu i konkursu  publikowane są na stronie:

/programy/programy-krajowe/graf-tech/

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: graf-tech-at-ncbr.gov.pl