Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

ogłasza III konkurs w ramach Programu Badań Stosowanych.

Program skierowany jest do podmiotów podejmujących działania badawcze o charakterze aplikacyjnym, ukierunkowane na opracowanie oryginalnych innowacyjnych rozwiązań bazujących na wynikach badań naukowych.

Nabór wniosków rozpocznie się 18 grudnia, a skończy 31 stycznia 2014 r. o godzinie 16:00.

Wnioski należy składać wyłącznie za pomocą systemu OSF : osf.opi.org.pl

Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentacją konkursową zamieszczoną poniżej.

Pliki do pobrania:

Nabór wniosków w ramach III konkursu Programu Badań Stosowanych jest zamknięty