Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza I konkurs w ramach Programu Badań Stosowanych

Program skierowany jest do podmiotów podejmujących działania badawcze o charakterze aplikacyjnym ukierunkowane na opracowanie oryginalnych innowacyjnych rozwiązań bazujących na wynikach badań naukowych.

Opis Programu, a także dokumenty konkursowe dostępne są na stronie Programu:

/programy/programy-krajowe/program-badan-stosowanych/


Nabór wniosków w systemie OSF rozpocznie się dn. 1 lutego 2012 r.  z terminem zakończenia w dn. 16 marca 2012 r.


Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: pbs-at-ncbir.pl

Nabór wniosków w ramach I konkursu Programu Badań Stosowanych jest zamknięty.