Sekcja komercjalizacji wyników badań - kontakt INNOTECH:


e-mail: innotech-at-ncbr.gov.pl

KONTAKT W KWESTIACH FORMALNYCH/MERYTORYCZNYCH:      

Karolina Franciszewska


e-mail: karolina.franciszewska-at-ncbr.gov.pl

tel.: +48 22 39 07 284

Marta Herburt

e-mail: marta.herburt-at-ncbr.gov.pl

tel.: +48 22 39 07 252

Agnieszka Lewocz

e-mail: agnieszka.lewocz-at-ncbr.gov.pl

tel.: +48 22 39 07 239


Iwona Tomaszewska

Koordynator Programu INNOTECH

e-mail: iwona.tomaszewska-at-ncbr.gov.pl

tel.: +48 22 39 07 397

Marzena Tucka-Hawrylak

e-mail: marzena.hawrylak-at-ncbr.gov.pl

tel.: +48 22 39 07 290


Adam Zasłona

e-mail: adam.zaslona-at-ncbr.gov.pl

tel.: + 48 22 39 07 142

Karolina Zdziennicka


e-mail: karolina.zdziennicka-at-ncbr.gov.pl


tel.: +48 22 39 07 240

KONTAKT W SPRAWACH FINANSOWYCH

Natalia Piesio

Specjalista ds. rozliczeń projektów

Sekcja Finansowania Projektów B+R

e-mail: natalia.piesio-at-ncbr.gov.pl

tel.: + 48 22 39 07 128