Opis programu

Wzory dokumentów

Raport z wdrożenia

Raport z wykorzystania

Raport końcowy

Pytania i odpowiedzi dla wykonawców projektów z 1 konkursu Programu Innotech