W sprawach związanych z realizacją poszczególnych projektów prosimy kontaktować się bezpośrednio z opiekunem Umowy:


Koordynator Programu: dr inż. Dagmara Robakowska-Hyżorek (dagmara.robakowska-hyzorek-at-ncbr.gov.pl, tel. 22 39 07 739)