I konkurs w ramach programu GO_GLOBAL.PL

Dyrektor
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

ogłasza I konkurs w ramach programu

GO_GLOBAL.PL
Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm


Dofinansowanie w ramach programu GO_GLOBAL.PL przeznaczone jest na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych przez innowacyjne mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze wysokiej i średnio-wysokiej technologii. Wsparcie z NCBR będzie mogło zostać przeznaczone na opracowanie i wstępną weryfikację strategii przejścia z rynku lokalnego na rynki światowe.


Partnerami merytorycznymi NCBR w programie GO_GLOBAL.PL są wyspecjalizowane, głównie zagraniczne podmioty, które prowadzą kompleksowe działania w zakresie międzynarodowej akceleracji przedsiębiorstw w sektorze B+R. Ich lista nie jest zamknięta, a w chwili ogłoszenia konkursu są to: US-Polish Trade Council, Plug and Play Tech Center, Fraunhofer-Zentrum für Mittel und Osteuropa, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Flinders Partners, Accelerace, FundingBox Accelerator oraz Instituto Superior para el Desarrollo de Internet (ISDI).

Działania podlegające dofinansowaniu:

  • wypracowanie strategii wejścia na rynki światowe;
  • weryfikacja opracowanej strategii.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 150 000 zł.


Wymagany wkład własny wynosi minimum 15% wartości projektu.


Nabór wniosków będzie trwał od 11 maja do 15 lipca 2015 r.


Szczegółowe informacje o konkursie wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej NCBR pod adresem www.ncbr.pl w zakładce Programy krajowe/GO_GLOBAL.PL