Otwarcie konkursu w ramach JU ARTEMIS

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że 26 lutego 2013 roku otwarto kolejny konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w zakresie systemów wbudowanych.  Na finansowanie polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu ARTEMIS-2013-1 NCBR dysponuje budżetem w wysokości 2 000 000 €.


Konkurs przebiega jednoetapowo. Międzynarodowy Koordynator projektu składa wspólny, pełny wniosek w języku angielskim poprzez stronę FP7 PARTICIPANT PORTAL.. Polscy Wnioskodawcy do wspólnego wniosku dołączają dodatkowo wypełniony w języku polskim formularz „FORM C”, zgodny ze wzorem zamieszczonym poniżej. Termin składania wniosków upłynie 6 czerwca 2013 roku.

Bliższe informacje na temat procedury aplikacyjnej, warunków konkursu, tematyki itd. można uzyskać na stronach internetowych JU ARTEMIS, pod adresem: www.artemis-ju.eu/call2013

Polscy wnioskodawcy, których projekty zostaną rekomendowane do finansowania, będą ponadto zobowiązani do złożenia w Centrum krajowych wniosków o dofinansowanie w języku polskim, zgodnie z terminem oraz wzorem dokumentów, które zostaną opublikowane na stronie internetowej NCBR.          
                                                              
Informacji dotyczących konkursu w NCBR udziela:


Maria Bojanowska-Sot
Dział Zarządzania Programami Badań Stosowanych INFOTECH
e-mail: maria.bojanowska-at-ncbr.gov.pl
Tel.: 22  22 39 07 158 lub +48 515 061 549


Pliki do pobrania: