Przedstawiona Propozycja programu, to wersja, która została przesłana do Biura Mechanizmów Finansowych w lutym 2013 r. w celu akceptacji.

Wiążącym dokumentem zawierającym najważniejsze postanowienia dotyczące Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza jest Umowa w sprawie realizacji programu (dostępna pod adresem: /programy/programy-miedzynarodowe/polsko-norweska-wspolpraca-badawcza/akty-prawne/).

Pełen tekst ogłoszenia o naborze i wszystkie dokumenty związane z konkursem znajdują się pod adresem: /programy/programy-miedzynarodowe/polsko-norweska-wspolpraca-badawcza/core-2012-call/ogloszenie-o-naborze/ i /programy/programy-miedzynarodowe/polsko-norweska-wspolpraca-badawcza/small-grant-scheme-2012-call/ogloszenie-o-naborze/.