Lista ekspertów

Szanowni Państwo,

przedstawiamy listę ekspertów oceniających wnioski w ramach Core 2012 Call i Small Grant Scheme 2012 Call

Zostań ekspertem w Programie Polsko-Norweska Współpraca Badawcza!

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Operator Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza zaprasza specjalistów z dziedzin naukowych, ekonomicznych i technologicznych do składania swoich aplikacji do bazy ekspertów Programu. Rolą ekspertów będzie ocena wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach Programu.

Kandydaci muszą posiadać umiejętności i wiedzę odpowiednią dla obszarów działalności, które reprezentują. Muszą także posiadać wysoki poziom doświadczenia zawodowego w sektorze publicznym lub prywatnym związanym z co najmniej jednym z następujących obszarów lub działań: badania w danej dziedzinie naukowej/technologicznej, zastosowanie wyników badań naukowych, transfer technologii, innowacje oraz współpraca międzynarodowa w nauce i technologii.

Ekspertami mogą być obywatele Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Operator  Programu  będzie współpracował  z  każdym z ekspertów  na  podstawie  „listu  powołującego”,  który  zobowiązuje eksperta do przestrzegania kodeksu postępowania, ustanawia  odpowiednie  zasady  w  zakresie poufności,  zawiera  opis  pracy  oraz  określa warunki płatności. Eksperci będą także proszeni o podpisanie oświadczenia o braku istnienia konfliktu interesów w odniesieniu do wniosków, które zostaną im zlecone do oceny.

Procedura oceny wniosków o dofinansowanie zostanie opisana w dokumentach konkursowych, szczególnie w wytycznych dotyczących oceny wniosków.

Poszukujemy kandydatów w następujących dziedzinach (opisane według obszarów tematycznych programu):

1. Ochrona środowiska

 • racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, w tym racjonalne gospodarowanie wodą;
 • technologie recyklingu;
 • technologie w zakresie nowych i odnawialnych źródeł energii;
 • technologie, które mają wpływ ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i aerozoli;
 • technologie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS).

2. Zmiany klimatyczne

 • monitoring zmian klimatycznych;
 • wpływ zmian klimatu na ekosystemy i różnorodność biologiczną;
 • ocena ryzyka zmian klimatycznych w kontekście zarządzania rolnictwa, produkcji żywności, gospodarki wodnej;
 • badania polarne.

3. Zdrowie

 • choroby cywilizacyjne;
 • leki ze zdefiniowanymi strukturami molekularnymi;
 • nanofamakologia;
 • epidemiologia analityczna;
 • epigenetyka chorób cywilizacyjnych;
 • choroby psychiczne naurodegradujace i uzależnienia;
 • nowoczesna diagnostyka;
 • nowoczesna farmakologia i medycyna regeneracyjna.

4. Nauki społeczne

 • synergiczne wykorzystanie zasobów;
 • nowe źródła postępu oraz przewag konkurencyjnych;
 • zmiany demograficzne
 • badania zwiększające efektywność instytucji publicznych;
 • tematyka migracji.

5. Promowanie równości płci oraz równowagi między życiem zawodowym a prywatnym

 • polityki naboru, awansu i zatrzymywania w pracy pracowników instytucji publicznych i prywatnych, z uwzględnieniem uniwersytetów;
 • praktyki stosowane przez instytucje dotyczące zwiększania udziału i awansów w dziedzinach/ obszarach gdzie jedna płeć jest mniej reprezentowana niż druga;
 • badanie i porównanie najlepszych praktyk stosowanych przez instytucje w odniesieniu do promowania równości płci;
 • porównanie instytucjonalnych polityk wspierania karier par;
 • kulturowe i organizacyjne struktury promowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, z uwzględnianiem rozwiązań dotyczących powrotu do życia zawodowego po przerwie.


Bardziej szczegółowe informacje dotyczące obszarów tematycznych Programu są dostępne pod adresem /en/

W celu złożenia aplikacji prosimy o zarejestrowanie się w bazie (expertpn.ncbr.gov.pl), a następnie o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Formularz zgłoszeniowy zawiera rozdziały dotyczące danych osobowych, doświadczenia zawodowego, miejsca pracy, posiadanych patentów i publikacji itp.

W celu ułatwienia wypełniania formularza załączamy klasyfikacje OECD i NACE Rev.2.