Komitet Sterujący programu INNOLOT

Zadaniem Komitetu Sterującego jest przede wszystkim monitorowanie zakresów tematycznych, opiniowanie projektów regulaminów konkursów oraz monitorowanie realizacji i ewaluacja programu.

Członkowie Komitetu Sterującego programu INNOLOT:

  • prof. dr hab. inż. Jacek Rokicki, Politechnika Warszawska, Przewodniczący
  • dr inż. Tadeusz Gancarczyk, WSK "PZL - Rzeszów" S.A., Zastępca Przewodniczącego
  • dr inż. Tomasz Gałaczyński, Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu
  • dr inż. Paweł Chojnacki, WSK "PZL – Świdnik" S.A.
  • dr inż. Łukasz Komendera, Federacja Firm Lotniczych BIELSKO
  • dr hab. inż. Krzysztof Kubiak, prof. Politechniki Rzeszowskiej,
  • dr inż. Karol Lityński, Rada Narodowego Centrum Badań i Rozwoju